Начало Реклама Кариери Контакти

  Новини за инвеститори 
За акцията
 
Финансови отчети
 

  Корпоративно управление    
Проспекти
   

Права на акционерите

Борд на директорите
Общо събрание
Контакти
 

Финансови отчети

 

2019

Отчет за третото тримесечие на 2019 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2019 година
Отчет за второто тримесечие на 2019 г.
Отчет за първото тримесечие на 2019 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2019 година


2018

Годишен отчет
Годишен консолидиран отчет
Отчет за първото тримесечие на 2018 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2018 година
Отчет за второто тримесечие на 2018 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2018 година
Отчет за третото тримесечие на 2018 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2018 година
Отчет за четвъртото тримесечие на 2018г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2018 година


2017

4-то тримесечие  още....
3-то тримесечие (консолидиран)  още....
3-то тримесечие  още....
  2-ро тримесечие (консолидиран)  още...  
 
2-ро тримесечие  още....
  1-во тримесечие (консолидиран)  още...  
  1-во тримесечие  още...    
 

2016
  Годишен отчет   още  
  Годишен консолидиран отчет  още  


  4-то тримесечие (консолидиран)  още...  
  4-то тримесечие  още..
  3-то тримесечие (консолидиран)  още...  
  3-то тримесечие  още..
  2-ро тримесечие (консолидиран)  още...  
  2-ро тримесечие  още..  
  1-во тримесечие (консолидиран)  още...  
   1-во тримесечие  още...  
 
 

2015

  Годишен отчет   още  
  Годишен консолидиран отчет  още  


Тримесечни отчети
  4-то тримесечие (консолидиран)  още...  
  4-то тримесечие  още...  
  3-то тримесечие (консолидиран)  още...  
  3-то тримесечие  още...
  2-ро тримесечие (консолидиран)  още...  
  2-ро тримесечие  още...
  1-во тримесечие (консолидиран)  още...
   1-во тримесечие  още...  

2014

  Годишен отчет   още  
  Годишен консолидиран отчет  още  

Тримесечни отчети

  4-то тримесечие (консолидиран)  още...  
  4-то тримесечие  още...  
  3-то тримесечие (консолидиран)  още...  
  3-то тримесечие  още...  
  2-ро тримесечие (консолидиран)       още..  
  2-ро тримесечие       още..  
1-во тримесечие (консолидиран)  още...
   1-во тримесечие  още...  

2013


Годишен отчет   още  


  Годишен консолидиран отчет   още  

Тримесечни отчети

4-то тримесечие (консолидиран)  още...
4-то тримесечие  още...
3-то тримесечие (консолидиран)  още...
3-то тримесечие  още...
2-ро тримесечие (консолидиран)  още...
  2-ро тримесечие       още...  
1-во тримесечие (консолидиран)  още...
  1-во тримесечие       още...  

2012

Годишен одитиран отчет   още

Годишен консолидиран отчет  още

Тримесечни отчети

4-то тримесечие (консолидиран) още....
4-то тримесечие още

3-то тримесечие (консолидиран) още....
3-то тримесечие  още....

2-ро тримесечие (консолидиран) още...
2-ро тримесечие  още...

1-во тримесечие (консолидиран)  още...
1-во тримесечие  още

2011

Годишен одитиран отчет   още

Годишен консолидиран одитиран отчет  още

Тримесечни отчети

4-то тримесечие (консолидиран)  още...
4-то тримесечие още

3-то тримесечие (консолидиран)  още...
3-то тримесечие още

2-ро тримесечие (консолидиран)  още...
2-ро тримесечие  още...

1-во тримесечие (консолидиран)  още...
1-во тримесечие  още...

2010

Годишен консолидиран одитиран отчет   още
Годишен одитиран отчет   още

Тримесечни отчети

4-то тримесечие (консолидиран)  още...
4-то тримесечие  още...

3-то тримесечие (консолидиран)  още...  
3-то тримесечие  още...

2-ро тримесечие (консолидиран)  още...  
2-ро тримесечие  още...

1-во тримесечие (консолидиран)  още...  
1-во тримесечие  още...

 

2009

Годишен консолидиран одитиран отчет    още...  

  Годишен одитиран отчет    още...  

Тримесечни отчети

4-то тримесечие (консолидиран)  още...
4-то тримесечие  още...

3-то тримесечие (консолидиран)  още... 

3-то тримесечие  още... 

2-ро тримесечие (консолидиран) още... 

2-ро тримесечие още...

1-во тримесечие (консолидиран)  още...  
1-во тримесечие  още...

2008

Годишен консолидиран одитиран отчет    още...  
Годишен одитиран отчет    още...  

Тримесечни отчети

4-то тримесечие (консолидиран)  още...
4-то тримесечие  още...
3-то тримесечие  още...
2-ро тримесечие    още...  
1-во тримесечие    още...  

2007
Годишен одитиран отчет    още...  

Тримесечни отчети
4-то тримесечие    още...  
3-то тримесечие    още...
2-ро тримесечие    още...  
1-во тримесечие    още...

2006
Годишен одитиран отчет    още...  

Тримесечни отчети
4-то тримесечие    още...  
3-то тримесечие    още...  
2-ро тримесечие    още...  
1-во тримесечие    още...  

2005
Годишен одитиран отчет    още...  

Тримесечни отчети
4-то тримесечие    още...
3-то тримесечие    още...
2-ро тримесечие    още...
1-во тримесечие    още...  

2004
Годишен одитиран отчет     още...  

Тримесечни отчети
4-то тримесечие  
3-то тримесечие  
2-ро тримесечие