Начало Реклама Кариери Контакти

Новини за инвеститори  
За акцията
 
Финансови отчети

Корпоративно управление
Проспекти
 

Права на акционерите

Борд на директорите
Общо събрание 
Контакти

Финансови отчети


2017

4-то тримесечие  още....
3-то тримесечие (консолидиран)  още....
3-то тримесечие  още....
2-ро тримесечие (консолидиран)  още...
2-ро тримесечие  още....
1-во тримесечие (консолидиран)  още...
1-во тримесечие  още...

2016
Годишен отчет   още
Годишен консолидиран отчет  още


4-то тримесечие (консолидиран)  още...
4-то тримесечие  още..
3-то тримесечие (консолидиран)  още...
3-то тримесечие  още..
2-ро тримесечие (консолидиран)  още...
2-ро тримесечие  още..
1-во тримесечие (консолидиран)  още...
1-во тримесечие  още...


2015

Годишен отчет   още
Годишен консолидиран отчет  още


Тримесечни отчети
4-то тримесечие (консолидиран)  още...
4-то тримесечие  още...
3-то тримесечие (консолидиран)  още...
3-то тримесечие  още...
2-ро тримесечие (консолидиран)  още...
2-ро тримесечие  още...
1-во тримесечие (консолидиран)  още...
1-во тримесечие  още...

2014

Годишен отчет   още
Годишен консолидиран отчет  още

Тримесечни отчети

4-то тримесечие (консолидиран)  още...
4-то тримесечие  още...
3-то тримесечие (консолидиран)  още...
3-то тримесечие  още...
2-ро тримесечие (консолидиран)  още..
2-ро тримесечие  още..
1-во тримесечие (консолидиран)  още...
1-во тримесечие  още...

2013


Годишен отчет   още


Годишен консолидиран отчет   още

Тримесечни отчети

4-то тримесечие (консолидиран)  още...
4-то тримесечие  още...
3-то тримесечие (консолидиран)  още...
3-то тримесечие  още...
2-ро тримесечие (консолидиран)  още...
2-ро тримесечие  още...
1-во тримесечие (консолидиран)  още...
1-во тримесечие  още...

2012

Годишен одитиран отчет   още

Годишен консолидиран отчет  още

Тримесечни отчети

4-то тримесечие (консолидиран) още....
4-то тримесечие още

3-то тримесечие (консолидиран) още....
3-то тримесечие  още....

2-ро тримесечие (консолидиран) още...
2-ро тримесечие  още...

1-во тримесечие (консолидиран)  още...
1-во тримесечие  още

2011

Годишен одитиран отчет   още

Годишен консолидиран одитиран отчет  още

Тримесечни отчети

4-то тримесечие (консолидиран)  още...
4-то тримесечие още

3-то тримесечие (консолидиран)  още...
3-то тримесечие още

2-ро тримесечие (консолидиран)  още...
2-ро тримесечие  още...

1-во тримесечие (консолидиран)  още...
1-во тримесечие  още...

2010

Годишен консолидиран одитиран отчет   още
Годишен одитиран отчет   още

Тримесечни отчети

4-то тримесечие (консолидиран)  още...
4-то тримесечие  още...

3-то тримесечие (консолидиран)  още... 
3-то тримесечие  още...

2-ро тримесечие (консолидиран)  още... 
2-ро тримесечие  още...

1-во тримесечие (консолидиран)  още... 
1-во тримесечие  още...

 

2009

Годишен консолидиран одитиран отчет  още...

 Годишен одитиран отчет  още...

Тримесечни отчети

4-то тримесечие (консолидиран)  още...
4-то тримесечие  още...

3-то тримесечие (консолидиран)  още... 

3-то тримесечие  още... 

2-ро тримесечие (консолидиран) още... 

2-ро тримесечие още...

1-во тримесечие (консолидиран)  още... 
1-во тримесечие  още...

2008

Годишен консолидиран одитиран отчет  още...
Годишен одитиран отчет  още...

Тримесечни отчети

4-то тримесечие (консолидиран)  още...
4-то тримесечие  още...
3-то тримесечие  още...
2-ро тримесечие  още...
1-во тримесечие  още...

2007
Годишен одитиран отчет  още...

Тримесечни отчети
4-то тримесечие  още...
3-то тримесечие  още...
2-ро тримесечие  още...
1-во тримесечие  още...

2006
Годишен одитиран отчет  още...

Тримесечни отчети
4-то тримесечие  още...
3-то тримесечие  още...
2-ро тримесечие  още...
1-во тримесечие  още...

2005
Годишен одитиран отчет  още...

Тримесечни отчети
4-то тримесечие  още...
3-то тримесечие  още...
2-ро тримесечие  още...
1-во тримесечие  още...

2004
Годишен одитиран отчет   още...

Тримесечни отчети
4-то тримесечие  
3-то тримесечие  
2-ро тримесечие