Начало Реклама Кариери Контакти

Новини за инвеститори  
За акцията
 
Финансови отчети

Корпоративно управление
Проспекти
 

Права на акционерите

Борд на директорите
Общо събрание 
Контакти

Корпоративно управление

Инвестор.БГ АД осигурява пълна равнопоставеност на всички свои акционери. Дружеството предоставя и разпространява информация винаги навременно и точно.

Политика за възнагражденията приета от акционерите на 30 септември 2013 г.

Национален кодекс за корпоративно управление, приет на 09.10.2007 г.
 
Устав на дружеството (вписан в Търговския регистър на 26 август 2016 г.)
 
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
 
Кодекс за етично поведение
 
Правила за организирането и провеждането на общи събрания на акционерите
 
Политика за сделки със заинтересувани и свързани лица
 
Политика за предоставяне и разпространяване на информация
 
Критерии за независимост на одиторите