Начало Реклама Кариери Контакти

Новини за инвеститори  
За акцията
 
Финансови отчети

Корпоративно управление
Проспекти
 

Права на акционерите

Борд на директорите
Общо събрание 
Контакти

 
Права на акционерите
 
В зависимост от съдържанието си, правата по една акция могат да бъдат обособени в две основни групи:

1. ИМУЩЕСТВЕНИ
А. право на дивидент;
Б. право на ликвидационен дял;
В. право на записване на нови акции при увеличаване на капитала на дружеството.

2. НЕИМУЩЕСТВЕНИ
2.1. УПРАВИТЕЛНИ:
А. право на участие в управлението;
Б. право на глас;
В. право да избира и да бъде избиран в органите на управление на дружеството.
2.2. КОНТРОЛНИ:
А. право на информация;
Б. право да се иска назначаване на дипломиран експерт-счетоводител;
В. право на защита на членството;
Г. право на отмяна решенията на общото събрание.