Начало Реклама Кариери Контакти

 Новини за инвеститори 
За акцията 
   
Финансови отчети 
      

 Корпоративно управление            
Проспекти 
 

Права на акционерите 

Борд на директорите
Общо събрание
Контакти 
 

Финансови отчети

2024 

Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2024 г.
Отчет за първото тримесечие на 2024 г.

2023 

Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Годишен финансов отчет за дейността за 2023 в ESEF формат
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2023 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2023 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2023 г.
Отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г.
Отчет за третото тримесечие на 2023 г.
Отчет за второто тримесечие на 2023 г.
Отчет за първото тримесечие на 2023 г.

2022 

Годишен финансов отчет за дейността за 2022 в ESEF формат
Годишен консолидиран финансов отчет за дейността за 2022 в ESEF формат
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2022 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2022 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2022 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2022 г.
Отчет за четвъртото тримесечие на 2022 г.
Отчет за третото тримесечие на 2022 г.
Отчет за второто тримесечие на 2022 г.
Отчет за първото тримесечие на 2022 г.

2021 

Годишен консолидиран отчет
Годишен финансов отчет за дейността за 2021 в ESEF формат
Отчет за второто тримесечие на 2021 г. 
Отчет за третото тримесечие на 2021 г. 
Отчет за четвъртото тримесечие на 2021 г. 
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2021 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2021 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2021 г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2021 г.

2020 

Годишен отчет
Годишен консолидиран отчет
Отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г. 
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г. 
Отчет за трето тримесечие на 2020 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2020 г. 
Отчет за второто тримесечие на 2020 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2020 година
Отчет за първото тримесечие на 2020 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2020 година

2019 

Годишен отчет
Годишен консолидиран отчет
Отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2019 година
Отчет за третото тримесечие на 2019 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2019 година
Отчет за второто тримесечие на 2019 г.
Отчет за първото тримесечие на 2019 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2019 година


2018 

Годишен отчет
Годишен консолидиран отчет
Отчет за първото тримесечие на 2018 г.
Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2018 година
Отчет за второто тримесечие на 2018 г.
Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2018 година
Отчет за третото тримесечие на 2018 г.
Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2018 година
Отчет за четвъртото тримесечие на 2018г.
Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2018 година


2017 

4-то тримесечие  още....
3-то тримесечие (консолидиран)  още....
3-то тримесечие  още....
 2-ро тримесечие (консолидиран)  още...          
 
2-ро тримесечие  още....
  1-во тримесечие (консолидиран)  още...          
  1-во тримесечие  още...           
          

2016 
  Годишен отчет    още          
  Годишен консолидиран отчет  още          


  4-то тримесечие (консолидиран)  още...          
  4-то тримесечие  още..
  3-то тримесечие (консолидиран)  още...          
  3-то тримесечие  още..
  2-ро тримесечие (консолидиран)  още...          
  2-ро тримесечие  още..          
  1-во тримесечие (консолидиран)  още...          
   1-во тримесечие  още...          
 
          

2015

  Годишен отчет    още          
  Годишен консолидиран отчет  още          


Тримесечни отчети 
  4-то тримесечие (консолидиран)  още...          
  4-то тримесечие  още...          
  3-то тримесечие (консолидиран)  още...          
  3-то тримесечие  още...
  2-ро тримесечие (консолидиран)  още...          
  2-ро тримесечие  още...
  1-во тримесечие (консолидиран)  още...
   1-во тримесечие  още...          

2014 

  Годишен отчет    още          
  Годишен консолидиран отчет  още          
 
Тримесечни отчети 

  4-то тримесечие (консолидиран)  още...          
  4-то тримесечие  още...          
  3-то тримесечие (консолидиран)  още...          
  3-то тримесечие  още...          
  2-ро тримесечие (консолидиран)              още..          
  2-ро тримесечие              още..          
1-во тримесечие (консолидиран)  още...
   1-во тримесечие  още...          

2013        


Годишен отчет    още          


  Годишен консолидиран отчет    още          
 
Тримесечни отчети

4-то тримесечие (консолидиран)  още...
4-то тримесечие  още...
3-то тримесечие (консолидиран)  още...
3-то тримесечие  още...
2-ро тримесечие (консолидиран)  още...
  2-ро тримесечие              още...          
1-во тримесечие (консолидиран)  още...
  1-во тримесечие              още...          
 
2012
 
Годишен одитиран отчет    още
 
Годишен консолидиран отчет  още
 
Тримесечни отчети 

4-то тримесечие (консолидираноще....
4-то тримесечие още
 
3-то тримесечие (консолидираноще....
3-то тримесечие  още....
 
2-ро тримесечие (консолидиран) още...
2-ро тримесечие  още...
 
1-во тримесечие (консолидиран)  още...
1-во тримесечие  още
 
2011 
 
Годишен одитиран отчет    още

Годишен консолидиран одитиран отчет  още
 
Тримесечни отчети 
 
4-то тримесечие (консолидиран)  още...
4-то тримесечие още

3-то тримесечие (консолидиран)  още...
3-то тримесечие още
 
2-ро тримесечие (консолидиран)  още...
2-ро тримесечие  още...

1-во тримесечие (консолидиран)  още...
1-во тримесечие  още...

2010 
 
Годишен консолидиран одитиран отчет    още
Годишен одитиран отчет    още
 
Тримесечни отчети 
 
4-то тримесечие (консолидиран)  още...
4-то тримесечие  още...

3-то тримесечие (консолидиран)  още...   
3-то тримесечие  още...

2-ро тримесечие (консолидиран)  още...   
2-ро тримесечие  още...

1-во тримесечие (консолидиран)  още...   
1-во тримесечие  още...

 

2009

Годишен консолидиран одитиран отчет    още...          

  Годишен одитиран отчет    още...          

Тримесечни отчети

4-то тримесечие (консолидиран)  още...
4-то тримесечие  още...

3-то тримесечие (консолидиран)  още... 

3-то тримесечие  още... 

2-ро тримесечие (консолидиран) още... 

2-ро тримесечие още...

1-во тримесечие (консолидиран)  още...   
1-во тримесечие  още...

2008

Годишен консолидиран одитиран отчет    още...          
Годишен одитиран отчет    още...          

Тримесечни отчети

4-то тримесечие (консолидиран)  още...
4-то тримесечие  още...
3-то тримесечие  още...
2-ро тримесечие    още...          
1-во тримесечие    още...          

2007
Годишен одитиран отчет    още...          

Тримесечни отчети
4-то тримесечие    още...          
3-то тримесечие    още...
2-ро тримесечие    още...          
1-во тримесечие    още...

2006
Годишен одитиран отчет    още...          

Тримесечни отчети
4-то тримесечие    още...          
3-то тримесечие    още...          
2-ро тримесечие    още...          
1-во тримесечие    още...          

2005
Годишен одитиран отчет    още...          

Тримесечни отчети
4-то тримесечие    още...
3-то тримесечие    още...
2-ро тримесечие    още...
1-во тримесечие    още...          

2004
Годишен одитиран отчет     още...          

Тримесечни отчети
4-то тримесечие   
3-то тримесечие   
2-ро тримесечие